THE TWINS EFFECT II (2004) คู่พายุฟัด 2 (ปีที่ฉาย 2004)

คะแนน : 4.9 /10

ความชัด : HD

เรื่องย่อ

เมื่อชาร์โคล เฮด องค์ชายที่คาดว่าจะต้องครองบัลลังค์ตามสายเลือดของกษัตริย์ที่แข็งแกร่ง ทำให้เขาต้องเดินทางตามหากระบี่ในตำนานเพื่อกลับมาทวงบัลลังก์และปกครองอาณาจักรให้พ้นจากเนื้อมือของคนชั่วที่กำลังทำลายบ้านเมืองด้วยการปกครองทางอ้อม